KOM ÅT DIN MEDLEMSPROFIL

Logga in till din medlemssida på idrottonline här. 

Rabatter och medlemskort på klätterförbundets hemsida.


Bli medlem!

Vad kostar ett medlemskap och vad ingår?

                                                      Helmedlem Juniormedlem* Klubbmedlem


Försäkring                                         Ja                     Ja                     Nej
Utskick (Info via mail)                      Ja                     Ja                     Ja
SKF, UIAA & IFSC*** ´                    Ja                     Ja                     Nej
Kostnad                                          300                   200                    100

• OBS! Alla medlemskap gäller kalenderår.
*Med junior avses medlemmar till och med det år då de fyller 19.
**Prenumeration kan beställas separat via Svenska Klätterförbundet.
***Avser hurvida medlemskap i Svenska Klätterförbundet samt UIAA och IFSC ingår.
*Eftersom alla medlemskap gäller kalenderår, antas de medlemsavgifter som kommer in i december gälla nästkommande år (om inget annat anges).

I medlemskapet ingår också: 
– Möjligheten att delta på medlemsaktiviteter i Stockholms Klätterklubb
– Stötta vårt arbete för tillgänlig klättring i Stockholmsregionen
– Tillgång till rabatterade klätterresor i Stockholms Klätterklubbs regi
– Rabatter hos Stockholms Guidebyrå

Bli medlem här

Från och med årsskiftet 22/23 ligger idrottonlines klubbfunktioner nere. Anmäl dig här för att få information om när vi hittat en lösning för medlemsskapen under årets början.